Hullförändring i NorFor-modellen

Vi vet att kon tappar hull under några veckor precis efter kalvning och magrar av, vilket kallas mobilisering. Vi vet också att kon tar igen sig under resterande delen av laktationen och lägger på hullet, vilket kallas deponering. Numera ingår mobilisering och deponering i NorFor-modellen.

Behovet av energi (NEL) och protein (AAT) från foderstaten påverkas. Intagskapaciteten justeras ned under mobiliseringen och ökar vid deponering.

Läs mer: