Kort sammanfattning

En enklare beskrivning av fodervärderingssystemet samt på vilka avgörande punkter systemet skiljer sig mot gamla systemet.