Utveckling pågår

Vägning/Mätning/Övrigt och Missbildningar är inte riktigt färdiga för MinGård. Medan utvecklingen pågår kan du använda dessa på Min sida så länge.

De här finns klara:

Provmjölkning | Betäckning | Djurägarsemin