MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Medlem

Bondeomsorg

Bondeomsorg

Lika viktigt som god djuromsorg är att människorna i företaget mår bra. Här finns samlad information för att lättare hitta hjälp och stöd i tid.

Sverige har god djurvälfärd och bra kontroll

I Sverige har vi generellt en mycket god djurvälfärd och en av världens strängaste lagstiftningar kring djurskydd. Den höga nivån bygger på mellan myndigheter, branschens företag och med dig som djurägare som 365 dagar om året utför arbetet på gård för god djurvälfärd.

Det svenska systemet bygger på gårdskontroller av länsstyrelser, och officiella veterinärer utför kontroller på slakterier vid slakt. Genom tillsynsbesöken kontrollerar länsstyrelsen att djurskyddslagen efterlevs. Besöken görs riskbaserat, vilket innebär att gårdar med misstänkta problem kontrolleras i första hand, kombinerat med slumpvisa kontroller. Kontrollerna omfattar områden som djurens miljö, tillsyn, skötsel och inom varje område kontrolleras uppemot 30 punkter. 

Länsstyrelserna kan ge anmärkningar där djurägaren får i uppgift att göra justeringar utan ny kontroll. Länsstyrelsen kan även utfärda tvingade beslut, så kallade förelägganden och även förelägganden med vite. I allvarliga fall kan djurförbud bli aktuellt.

Mer om svenskt djurskydd och om svenskt system för kontroll

Filmen visar jämförelse av två olika kontrollsystem som båda syftar till att skydda mjuka värden i form av människor respektive djur.

Växas rådgivning för att avhjälpa problem

Vid anmälan från slakteri om högdräktig ko vid slakt, i de fall du anser dig felaktigt anmäld, har du rätt till omprövning och rätt att överklaga beslut. Du kan då använda ett andra expertutlåtande, och om Växas personal har tillräckligt med underlag kan exempelvis ett intyg skrivas som styrker din position i frågan.

Vid förelägganden av Länsstyrelsen kan Växas veterinärer eller produktions- respektive företagsrådgivare bistå med rådgivning.

Kontaktuppgifter

Veterinärer

Produktionsrådgivare

Företagsrådgivare

Stöd och hjälp hos andra organisationer

Om du eller någon du känner får problem på gården, som du bedömer att det inte går att klara av själva finns hjälp att få hos LRFs omsorgsgrupper. De finns över hela landet. Även mejeriföretagen kan erbjuda hjälp. Hör med ditt mejeriföretag för att se vad de erbjuder.

LRF omsorgsgrupper över hela landet

Växas policy kring djurskydd och förtroendevalda

Som förtroendevald har du en extra viktig uppgift i att vara en förebild för andra lantbrukare och medlemmar. Uppgiften som förebild gäller både i rollen som lantbruksföretagare och som företrädare för Växa. I valprocessen för att bli förtroendevald i Växa har valberedningen till uppgift att genom frågor säkerställa att personer som nominerats uppfyller djurskyddslagstiftningen och är lämpliga som förebilder. I händelse av föreläggande hos förtroendevald finns en fastlagd rutin.

Intrång – råd och tips

Hus och tomt är ditt privata område, även om du har bjudit in allmänheten vid till exempel betessläpp. Ta inte en öppen diskussion med aktivister, även om de provocerar dig. Var vänlig även om det känns svårt.

Det händer att aktivister spelar in samtal och klipper om för att kunna använda dem i exempelvis sociala medier. Tänk på att ha en trevlig ton även i sociala medier. Är någon hotfull mot dig eller din familj – ta en skärmdump så att du har bevisen kvar inför en polisanmälan.

Vid brott - anmäl direkt

Ring 112, eller 114 14 om det inte är akut, och berätta att du vill rapportera ett brott. Det kan vara om du eller någon annan på gården blir hotad, vid skadegörelse eller om du misstänker intrång.

  • Beskriv vad som har hänt och varifrån du ringer.
  • Var noga med att samla in så mycket fakta som möjligt.
    Till exempel beskrivningar av förövarna, registreringsnummer på fordon, vittnen, bilder eller video.
  • Spara kopior av anmälan, bilder och så vidare.
  • Anmäl om du får otrevliga och hotfulla telefonsamtal.
  • Anmäl om du ser att det flyger drönare runt gården, och ta gärna bilder som bevis.

Baserat på material från Arla Foods, LRF med flera lantbruksorganisationer.