Medlem

Vad säger lagen

Vad säger lagen

Här finns material som förklarar lagens viktigaste begrepp och ger kunskap om hur djurskyddsinspektörerna tolkar din verklighet.

Djurhållaren i fokus

Vid en djurskyddskontroll granskas även du, eftersom djurhållare enligt lag har åtaganden gentemot djuren. Filmen beskriver begrepp som används vid bedömning av djurhållarens insats. Prova att se din insats genom djurskyddsinspektörens glasögon.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Bedömning av renhet hos djuren

Här får du veta hur djurskyddsinspektören tolkar djurens renhet. Filmen beskriver de kriterier som ligger till grund för bedömningen.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar


Mer om lagstiftningen

Här kan du fördjupa dig i den lagstiftning som reglerar djurhållning med nötkreatur i Sverige:

Detaljerade lagkrav för nötkreatur

Grundläggande lagkrav för all djurhållning, gäller alla djurslag och verksamheter

Övergripande lagkrav som kompletterar djurskyddslagen

Djurskyddsbestämmelser nötkreatur