Medlem

Utträde

Utträde

Vill du avsluta ditt medlemskap i Växa Sverige ansöker du om utträde.

Avsluta medlemskap

  • Fyll i dina uppgifter.
  • Spara ner pdf-filen.
  • Skriv ut och skriv under.
  • Skicka in den via post.

    Utträdesansökan

30/9 är en viktig brytpunkt enligt lagen om ekonomisk förening.
Om utträdet är registrerat före detta datum, avslutas medlemskapet den 31/12 samma år. Det betyder att innestående insatser betalas ut efter årsstämman året efter.

För utträden inkomna efter 30/9 avslutas medlemskapet först nästkommande år. Insatserna utbetalas då efter nästkommande årsstämma.