Medlem

Fullmäktige roll och uppdrag

Fullmäktige roll och uppdrag

Uppgifter

Stämman

 • Val av styrelse, revisorer och stämmovalberedning.
 • Besluta om arvoden.
 • Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
 • Besluta om att ge ansvarsfrihet eller ej för styrelsens ledamöter och vd.
 • Besluta i anledning av motioner och andra ärenden.
 • Företräda medlemmens intressen och driva dess motioner och frågor på stämman.
 • Uttrycka medlemsvilja.

Löpande

 • Följa upp styrelsens lagda strategi.
 • Regelbundet följa affärsutveckling och ekonomiskt resultat.
 • Följa upp att Växa Sverige åstadkommer antagen medlemsvilja.
 • Hålla kontakt med medlemmar och kretsråd, för att bilda sig en uppfattning om vad medlemmarna förväntar sig av Växa Sverige.
 • Dialog med stämmovalberedningen.

Tidsåtgång för uppdraget

Introduktion/utbildning 1 dag
Föreningsstämma 1dag
Storkretsråd * 2
Fullmäktigekonferens 2 dgr
Teamsmöten för info och dialog med styrelsen
Kretsrådsmöten på hemmaplan

- Arvode utgår för samtliga delar.