Alla tjurar får nordiska avelsvärden

Vissa avelsföretag har valt att inte få avelsvärden för sina importtjurar publicerade i Sverige.

Nu kommer alla avkommeprövade tjurar som avelsvärderas av Interbull och marknadsförs i Sverige få nordiska avelsvärden. Dock får inte deras avkommor automatiskt avelsvärden utan dessa måste beställas.

Frågan om importtjurarnas nordiska avelsvärden har varit uppe till diskussion flera gånger. Bland annat vid SRB-stämman förra året diskuterades det om att alla tjurar som används i Sverige borde ha avelsvärden. Idag finns det flera mjölkkor som inte kan användas i avelsarbetet eftersom de inte har fullständiga uppgifter.

Flera importörer av tjurar har slutat att betala för nordisk avelsvärdering av sina tjurar. Hittills har detta hanterats genom att avelsvärdena för dessa tjurar inte redovisas vilket ger problem för avelsplaneringen. I dagsläget handlar det om drygt 200 holstein- och ayrshiretjurar som importeras från främst USA och Kanada.

Från och med uppdateringen av avelsvärden den 8 augusti kommer avelsvärden för dessa importtjurar redovisas. Däremot kommer djurägaren att få betala för att kunna få avelsvärden på avkommorna som föds från och med 1 september efter dessa tjurar där importörerna inte betalar. Det är Husdjursnämnden som har fattat detta beslut. Husdjursnämnden är ytterst ansvarig i Sverige för de officiella uppdragen inom avel, kodata och djurhälsa.

För att få avelsvärden på berörda avkommor födda från och med 1 september så ska detta gå att beställa via ett abonnemang (liknande den för mobila djurtavlan). Denna tjänst kommer öppnas 1 juni. Kostnaden blir ett engångsbelopp och beräknas till cirka 45 kronor per fött hondjur.

Mer information kommer på www.vxa.se innan tjänsten införs.