Analysera mera! Viktigt att kolla upp spannmålen i år

Det verkar vara stor variation i år när det gäller näringsinnehåll i spannmål. Men än så länge har för få analyser kommit in för att redovisa någon statistik. Svåra förhållanden vid skörd gör det extra viktigt att också analysera den hygieniska kvaliteten.

En stor spridning i näringsvärde gör det extra viktigt att ta analyser på den hemmaproducerade spannmålen. Detta för att foderstatsberäkningarna ska bli så bra som möjligt.

– I en spannmålsfoderstat kan spannmålen utgöra upp till cirka en tredjedel av det totala foderintaget, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa Sverige i Bollnäs. Naturligtvis har det stor betydelse om mängden råprotein är 10 eller 12 procent och mängden stärkelse är 55 eller 62 procent. Vi måste bli bättre på att ta spannmålsanalyser!

De senaste åren har det gjorts runt 300 analyser per år, men i år hoppas han att det ska komma in 500 analyser. Vill du ha hjälp att analysera din spannmål, kontakta din produktionsrådgivare. Tillsammans kan ni diskutera vilka analyser som ska tas. Använder du blandsäd är det bäst att analysera sädesslagen var för sig.

– För endast 555 kronor får man det absolut viktigaste för att göra en bra foderstat, det borde vara intressant för de flesta gårdar.

Skördeförhållandena har varit dåliga i Sverige i år. Vissa områden har klarat sig riktigt bra och i andra områden har man knappt påbörjat tröskningen. Beroende på lagringssystem, och hur man hanterar sitt lagringssystem, finns det större eller mindre risk för problem med den hygieniska kvaliteten i spannmålen.

– När skördesäsongen blir så här utdragen är det ett stort problem att spannmålen är infekterad redan i fält, vilket ställer ännu högre krav på lagringen

Om man vill undersöka den hygieniska kvaliteten på sin spannmål finns olika paket att välja bland. Hans Lindberg rekommenderar att man i första läget väljer paketet ”Lagringskvalitetet, hel spannmål”. Då får man en övergripande bild av lagringskvaliteten på produkten. Det ger en indikation på hur statusen är utan att direkt ange specifika arter av mögel, jäst och bakterier. Det ger heller ingen information om eventuell toxinproduktion. Om analysen ”Lagringskvalitet, hel spannmål” indikerar att det finns problem som kan förväntas ge hälsomässiga problem i besättningen, och/eller man ser problem med hälsostatus i besättningen så kan man gå vidare med något av de andra analyspaketen, ”Mögel och bakterier, spannmål, krf, råvaror”, ”Spannmål DON” eller ”Spannmål ZEA”. De två sistnämnda ger svar på om mögelsvampar har producerat mykotoxinerna DeoxyNivaleNon eller Zearalenon.

– Om man vill gå vidare med mer sofistikerade analyser så rekommenderar jag att man tillsammans med sin rådgivare först tar kontakt med Eurofins.

Om ni misstänker att ni har hälsoproblem i besättningen som kan kopplas till dåligt foder, är det viktigt att även ha en dialog med våra djurhälsoveterinärer. Hygienproven ska alltid skickas som ett separatprov med en egen analysbeställning . Detta eftersom närings- och hygienanalyserna görs vid olika laboratorier. Det finns möjlighet att beställa hygienanalys på Växa Sveriges ordinarie blankett för analysbeställning

Skicka dina foderprover till analys. Här finns prislista och följesedel för utskrift: Foderanalys

Spannmålsfält september 2017.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86