Antibiotikadagen: Förebyggande arbete ger gott läge i Sverige

Idag den 18 november uppmärksammar vi europeiska Antibiotikadagen. I svensk mjölkproduktion används väldigt lite antibiotika och resistensläget är mycket gott.

Vi använder i första hand smalspektrigt penicillin, vilket är bra ur ett resistensperspektiv. Mer än 90 procent av den antibiotika som används vid juverinflammation är smalspektrigt penicillin. Tredje generationens cefalosporiner som är en särskilt viktig antibiotika för människa används i princip inte alls till svenska nötkreatur. Den stora anledningen till vårt goda läge är att vi jobbar förebyggande. Vi har ett gott smittskydd och friska kor. Friska djur behöver nämligen inte antibiotika. När korna ska gå i sin antibiotikabehandlar vi bara kor som har juverinflammation och inte, som i många andra länder, alla kor som sinläggs. En annan sak som skiljer oss från stora delar av världen är att vi främst behandlar sjuka kalvar individuellt och inte genom gruppmedicinering.

– Framtiden ligger för svensk mjölkproduktion. Den dagen då antibiotikan inte får användas i samma utsträckning till våra livsmedelsproducerande djur är våra kor fortfarande välmående och högproducerande. Det är något att vara stolt över, säger Paulina Lingers, veterinär på Växa Sverige.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 01 90

Mobiltelefon:
072-553 96 60