Betet i fokus i Husdjur nr 4

Husdjur nr 4 har vallen och betet i fokus. Läs om produktionsbete och nattbete. Men även om hur det går att bygga båsplatser för 20 000 kr.

I Husdjur nr 4 kan du läsa om Vadsbo Mjölk, i Västergötland, med 1 300 helårskor och ekologisk produktion som har börjat med nattbete. Mjölkningsintervallet är 11 respektive 13 timmar så korna får 12,5 timmars utevistelse per dygn.

Anders och Anna Carlsson, Skogsgård, Getinge i Halland utnyttjar betet maximalt från april till oktober. Anders Carlsson menar att de hämtar mer mjölk per hektar på betet än vad de gör på någon annan gröda.

Husdjur har även träffat företagen och entreprenören Anders Ramström, som har byggt en ny lagård för sin ekologiska mjölkproduktion med plats för 220 mjölkande kor. Prislappen per båsplats hamnade på 20 000 kronor. Man har byggt helt i egen regi och satsat på enkla lösningar där man ser en direkt lönsamhet.