Dräktighet Analys: Beställning av analys för enskilda djur

Nu har vi förbättrat möjligheterna att beställa analys för enskilda djur - tack vare önskemål som vi har fått in.

När vi mobilanpassade beställningen av analyser för enskilda djur tyckte många att vi försämrade sättet det skulle göras på. Vi har därför gjort om den funktionen så att det lätt ska gå att se antal dagar efter senaste seminering. Det går också att sortera kolumnerna i beställningsbilden så att man till exempel kan sortera på antal dagar efter seminering och lätt se vilka kor som kan analyseras. Likaså kan man söka enskilda kors löpnummer. Det går också att anpassa hur många och vilka kolumner som ska visas. Vi hoppas ändringen ska upplevas som positiv!

Här kan du läsa mer om Dräktighet Analys.

Skärmbild i mobilen Dräktighet Analys

Exempel på skärmbild från den mobilanpassningen av Dräktighet Analys. 

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620