Dräktighetsanalys: Majoriteten är nöjda eller mycket nöjda

Dräktighetsanalyser gjorda på Kokontrollprov har erbjudits danska kokontrollgårdar något längre än hos oss i Växa Sverige. Enligt en ny undersökning i Danmark är 97 procent nöjda eller mycket nöjda med tjänsten.

De erfarenheter som man gjort i Danmark av dräktighetsanalys hittar du här: Stor tilfredshed med RYKs drægtighedstest på mælkeprøver. De erfarenheter vi har här är liknande. Cirka 950 av kokontrollens 2 750 besättningar abonnerar på tjänsten och gör cirka 9 500 analyser per månad, så andelsmässigt utnyttjas tjänsten mer i Sverige än i Danmark.

– Precis som i Danmark rekommenderar vi att tjänsten kompletterar den fruktsamhetsservice vi erbjuder inom Växa Sverige, säger Nils-Erik Larsson, som arbetar med kokontrollen på Växa Sverige.

Genom ett tidigt test, 28 dagar efter senaste seminering, kan man hitta de tomma korna och vid ett nytt test vid ett intervall, cirka två till tre månader efter senaste seminering som man kan välja själv, bekräftas dräktigheten. Man kan numer även beställa ett test inför sinläggning, 180 dagar efter senaste insemination.

– Man sparar tid och arbete genom att det blir mindre hantering. Man slipper leta kor och binda upp och hålla avskilda tillfälligt, vilket innebär mindre stress för korna. Lämpligen utnyttjar man sedan fruktsamhetsservice mellan provmjölkningarna och koncentrerar sig då på tomma kor eller kor som ej visar brunst samt kvigor som det ju också är mycket viktigt att följa upp.

Läs mer: Dräktighetsanalys

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620