I Sverige har vi förbättrat avkastningen och sänkt kostnaderna

För precis två veckor sedan hölls EDA konferensen i Stockholm, med LRF Mjölk som värd. Årets tema var hållbarhet och på agendan fanns ämnen som täcker hela kedjan från foder till konsumtion.

Konferensen samlar representanter från hela den europeiska mejeriindustrin, och talare på konferensen var VD:ar från fyra av de största mejeriföretagen i Europa, som till exempel Peder Tuborgh och Annikka Hurme, Valios VD.

Palle Borgström, LRFs ordförande och Marita Wolf, som ordförande för LRF Mjölkdelegation och för Växa Sverige, deltog i konferensen. De nämner båda EDFs (European Dairy Farmers) material som det mest intressanta för oss som arbetar med mjölkproduktion, och där svenska företag ligger bra till.

Större fokus på produktion

Palle Borgström menar att EDA-konferensen hade större fokus på produktionsfrågorna denna gång, jämfört med tidigare år. Av de uppgifter som EDF visade, framgår också att de svenska mjölkproducenterna ligger mycket bra till, både vad gäller avkastning och total ekonomi på gården.

Palle Borgström LRFs ordförande

- Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån EDFs material, men jag tycker vi kan se att svenska mjölkbönder gjort stora förbättringar. Fast vi måste också jobba på med förbättringar av konkurrenskraften om vi ska klara nästa nedgång, säger Palle.

Det jag också tar med mig från konferensen är att OECD gör bedömningen att framtiden inom mjölk och mejeri, är en av de sektorer inom lantbruket som både kan ge tillväxt och bra ersättningsnivåer på ett globalt plan, det känns förstås bra! Dessutom är jag stolt över att vi i Sverige arrangerade en så bra EDA-konferens! Den var både välbesökt, proffsigt genomförd och innehöll intressanta diskussioner, avslutar Palle Borgström.

Internationellt perspektiv

Konferensen är värdefull att delta i eftersom den både ger internationella perspektiv och är ett riktigt bra sätt att knyta nya, intressanta kontakter. Det är också tänkvärt att det finns gemensamma utmaningar för både mejeriföretag och mjölkproducenter i olika länder i Europa. Årets tema, hållbarhet, är något som svenska mjölkproducenter redan är bra på, menar Marita.

Marita Wolf, ordförande för LRF Mjölkdelegation och Växa Sverige

- Svenska mjölkproducenter har friska djur, som mjölkar bra, vilket gör att vi kan producera mycket mjölk per ko med låg antibiotikaanvändning, säger Marita. Den höga avkastningen gör att klimatbelastningen för varje kg producerad mjölk blir lägre i Sverige, jämfört med i många andra europeiska länder.

Det jag tycker är glädjande är att de EDF-siffror som presenterades, visar att de svenska mjölkproducenterna i undersökningen, både har ökat sin avkastning och minskat kostnaden per kg mjölk. Jämfört med många andra länder har vi också förhållandevis lågt pris på mark, men vi har högre pris på arbetskraft än i andra länder. Många av våra utmaningar delar vi med mjölkproducenter i andra länder – generationsväxling är en sådan fråga.

Jag tycker vi ska vara stolta och se hur duktiga vi är i Sverige, även om vi är en liten spelare på den globala marknaden. Vi har redan lärt oss att klara prisfluktuationer bättre. Det kommer vi att ha nytta av i framtiden. Men vi har mycket kvar att lära och träna på, både att följa den globala marknaden mer noggrant, och att lära oss att bli ännu skickligare företagare. Man ska ha respekt för att det krävs många års träning för att bli en riktigt framgångsrik företagare, avslutar Marita.

Se även EDAs presentation om EDF