Grattis Marita Wolf – ny ordförande i LRF Mjölkdelegation efter Palle Borgström

Vi ställer tre snabba frågor till Marita Wolf, Växa Sveriges ordförande, som blivit vald till ordförande även för Mjölkdelegationen.

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande i LRF Mjölkdelegation?
- Jag är glad och stolt! Vi har en strategi klar i Mjölkdelegationen och jag känner mig trygg i rollen. Dessutom känner jag att jag kan använda de kunskaper jag använder i mitt eget mjölkföretagande, och att jag att genom mitt företag kan visa vägen för andra.

Vilken är den viktigaste utmaningen för dig som ordförande?
- Det som är viktigast för oss i Mjölkdelegationen är att vi tillsammans i delegationen kan jobba med att genomföra lagd strategi, som vi jobbat med det senaste året.

Vad vill du åstadkomma som ordförande för Mjölkdelegationen?
- Jag vill förbättra och ändra attityden till svenskt mjölkföretagande genom att skapa större framtidstro till branschen och i branschen, inte minst för att locka nya generationer mjölkföretagare. Jag menar att svensk mjölkproduktion har framtiden för sig! Jag tycker också att politikerna måste ha tillit till mjölkbonden, och lita på vår förmåga att driva våra företag. Svensk mjölkproduktionen är en resurs – fler måste se det, avslutar Marita.

Från Växa Sverige gratulerar vi Marita till utnämningen som ordförande för Mjölkdelegationen!

LRF Mjölkdelegation

Mjölkdelegationen leder arbetet i LRF Mjölk ungefär som en styrelse. Den fastställer verksamhet, budget och beslutar om positioner och ståndpunkter som branschen har. Mjölkdelegationen består av förtroendevalda mjölkbönder och lantbrukare från medlemsföretagen och LRF.

Ledamöter i LRF Mjölkdelegation är: Marita Wolf (Växa Sverige), ordförande, Lennart Nilsson (LRF), vice ordförande och ledamöterna Jonas Carlgren (Arla Foods), Kjell-Åke Karlsson (Gäsene mejeri), Anders Olsson (Skånemejerier ek. för.), Lars-Inge Gunnarsson (Växa Sverige), Tina Dahl (Rådgivarna i Sjuhärad), Lotta Zetterlund (Gefleortens mejeri), Lars Olsson (Skånesemin), Stefan Lennartsson (Falköpings mejeri), Ulla Bergström, (Norrmejerier), Mats Larsson (Arla Foods), Gleen Andersson (Arla Foods) och Joakim Borgs (LRF).

LRFs pressmeddelande kring Mjölkdelegationens nya ordförande

marita-wolf.JPG