Kvinnor in när Växa Sverige digitaliserar röstning

Inom Växa Sverige bestämde vi oss inför valet 2014 för att digitalisera nomineringar och val av fullmäktige, alltså ägarrepresentanter till föreningens högsta beslutande organ. Det har gett betydligt fler kvinnor och unga som förtroendevalda.

Under de fyra år som webbröstning har använts har andelen förtroendevalda kvinnor i fullmäktige ökat från 23 procent till 35 procent och snittåldern har minskat från 53 år till 46 år. Det som alltså från början var tänkt som ett sätt att minska avstånd och underlätta nominerings- samt valförfaranden har visat sig vara en jämställdhetsinsats som gett ett betydande resultat.

– Fler än tidigare var intresserade av att ställa upp, framförallt kvinnor och yngre. Men för att genomföra en sådan här sak krävs en öppenhet för förändring, berättar Marita Wolf, ordförande i Växa Sverige.

– Det händer något när medlemmar ser att de också kan vara förtroendevalda precis som andra. Du blir någon, blir sedd och det skapar dynamik i fullmäktigegruppen. Det spritter till i hela organisationen, ger liv och är inte så förutsägbart, säger hon.

Läs mer i rapporten, sidan 8 och 9 om vårt digitala röstningssystem. Jämställdhet ger tillväxt

2018 är Valår, och i Växa Sverige fortsätter vi att använda vårt digitala röstningssystem. Vi hoppas på både många nomineringar och högt valdeltagande. Det är en viktig fråga för vår medlemsdemokrati och för oss som medlemsägd förening.