NTM i fokus på NAV:s workshop

NAV:s årliga workshop för avelsintresserade från Sverige, Danmark och Finland ägde rum 19 januari i Köpenhamn. Totalt deltog cirka ett sextiotal förtroendevalda och tjänstemän från olika organisationer.

Fokus på årets workshop med NAV, Nordisk Avelsvärdering, var att diskutera och ge input till revisionen av avelsmålet som inleds nu och som kommer att pågå under 2017 och 2018. Vad har hänt med priser och produktionsförhållanden sen NTM togs fram och publicerades för första gången 2008?

Representanter från Arla och Valio var på plats och hade fördrag om deras syn på värdet av mjölken i framtiden och vilken typ av ko som behövs för detta. Dessutom redogjordes för vad som är på gång i NAV 2017. Programmet och alla föredrag finns tillgängliga (på engelska) på NAV:s hemsida, den engelska versionen under More info/Presentations.