Nu är prognosproverna igång i norra Sverige

Det är ett långt land vi lever i. I södra Sverige är man på många håll klara med förstaskörden sedan någon vecka, men i vissa områden har vädret medfört att skörden dragit ut på tiden och det finns fortfarande arealer som inte är skördade. Längst upp i norra Sverige klipps de första prognosproverna den här veckan.

Däremellan håller man som bäst på och skördar och/eller avslutar skörden. I stora delar av Svealand och i södra Norrland råder också en växlande väderlek som ställer till problem och man har inte kunnat köra när det har varit mest optimalt. Jag får rapporter om att det har varit besvärligt med förtorkningen i år och på vissa ställen är skörden blötare än vad man önskar.

Temperaturkurvorna verkar ha stämt ganska bra i år. I södra Sverige pekade kurvorna på skörd cirka en vecka tidigare än vad normaltemperaturkurvan (temperaturkurvan från 1961-1990) anger och i norra Sverige förväntas skörden ske ungefär som normalkurvan anger. Som jag skrev i inledningen av säsongen så är det ändå cirka en till två veckor senare än vad vi har varit vana vid de senaste åren. Av de rapporter jag fått runtom i landet så känns det ändå som att skörden har skett ungefär vid den tidpunkt som kurvorna förutspådde.

Tittar vi på analyserade värden på prognosproverna är känslan att vi i år har förhållandevis höga proteinvärden och relativt låga energivärden. Ju längre upp i landet man kommer verkar det ändå som att proteinvärdena ligger mer på normal nivå i förhållande till energivärdena och förväntad skördetidpunkt. Längst upp i norr har vi ännu bara några få prover så det är lite tidigt att uttala sig om utvecklingen. Innehållet av NDF verkar ligga på de nivåer som vi har sett i prognosanalyserna tidigare år. Man bör komma ihåg att prognosprover är just prognosprover, resultatet av årets första skörd ser vi när analyserna börjar komma på det som verkligen har kommit i lager.

För de som är klara med förstaskörden har den senaste tidens nederbörd varit välkommen och jag har hört från vissa platser att vallarna är bra på gång inför andraskörden.

För er som väntar på skörd i norra Sverige (Västernorrland/Jämtland och norrut) är det nu högaktuellt att besöka www.vallprognos.se för att få hjälp att pricka in den rätta skördetidpunkten. När det gäller vädret så kanske det är bättre att kolla på www.smhi.se.

Lycka till med skörden för er som står i startgroparna!

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86