Så kan vi öka avelsframsteget

Genom att satsa mer på de allra bästa hondjuren i besättningen ökar chansen för att få fram både intressanta kvig- och tjurkalvar i besättningen.

Anki Roth, avdelningschef för Avel på Växa Sverige, skulle gärna se att vi får fram fler intressanta tjurkalvar i Sverige. Det senaste halvåret kom 3 av 41 inköpta holsteintjurkalvar och 17 av 63 inköpta röda tjurkalvar från Sverige. 

– Ett effektivt sätt att öka avelsframsteget i besättningen är att ta genomiska tester på kvigkalvarna, säger Anki Roth.

Under 2016 har så här många genomiska tester gjorts på hondjur: SRB 5 725, holstein 3 753 och jersey 196. Genomtesten ger information som underlättar besluten i avelsplaneringen av hondjuren. Framsteget ökar i besättningen om man utnyttjar den informationen till att:

• använda X-vik till de allra bästa
• använda köttras till de man inte vill rekrytera efter

– De hondjur som man inte vill rekrytera efter kan också användas för att lägga in intressanta embryon på.

De högst rankade hondjuren i besättningen kan man överväga att göra en embryospolning på, och i samråd med sin avelsrådgivare vara extra noga i tjurvalet.

– Med embryoöverföring får vi fler avkommor efter de allra bästa hondjuren. Antingen om du spolar besättningens egna stjärnor, eller köper in embryon för att få in nya intressanta kofamiljer i besättningen. Det ger ett snabbare avelsframsteg både på besättningsnivå och nationellt.

Förra året producerades 110 holstein- och 395 SRB-embryon i Sverige, vilket är en ökning för båda raserna sen 2015.

Avelsrådgivarna har koll på hondjur med högt NTM och intressant härstamning och bevakar dem varje gång nya tjurfäder sätts in, vilket görs åtta gånger per år. Genom att jobba för att få fram fler intressanta hondjur i besättningen, ökar chansen för att man ska bli kontaktad kring detta.

Att uppdatera avelsplanen ofta, tre till sex gånger per år, och att fokusera extra på högindexdjuren. Det är ett vinnande koncept.

Är du intresserad av att jobba mer aktivt med din avelsstrategi och avelsplanering, kontakta våra avelsrådgivare.