SRB-stämman: Full fart i Växa Sveriges monter

Vid SRB-stämman i början av veckan var Växa Sverige sponsor. Vi fanns på plats med en monter och hade doserbjudande, visade TST-tången för att ta genomiska tester och dostinaren. Dagarna bjöd på fina djur och intressanta diskussioner om avelsfrågor, till exempel exteriörbedömning.

SRB-stämman hölls i år i Vänersborg och 170 personer mötte upp på stämman, och ännu fler på gårdsbesöken. Stämman inleddes med riksmästerskap i exteriörbedömning, där Hans Palmqvist, Klacke gård, Blidsberg, vann och vinnande junior blev Olivia Engström, Alvesta. Det var också en liten presentation av kor från koklubbens område.

Det hölls sedvanliga stämmoförhandlingar där Kerstin Bengtsson och Hans Palmqvist hade avböjt omval till styrelsen och Patrik Isaksson, Aneby, och Thomas Åkerlund, Holmsveden, blev invalda i styrelsen.
Hans Stålhammar, VikingGenetics, höll ett föredrag i samband med stämman och pratade både inför revideringen av avelsmålet och om ökad säkerhet på genomiska tester, och hur VikingGenetics hanterar informationen om eventuella genetiska defekter vid genomisk selektion.

I samband med SRB-stämman arrangerades två intressanta studiebesök hos Beatrice och Rikard Mikaels, Öhed, Brastad och Björn och Tomas Moberg, Rabbalshede gård, Rabbalshede. Stämman avslutades med grillade hamburgare på Rabbalshede.

– Gårdsbesöken på Öhed och Rabbalshede Gård var mycket välorganiserade, säger Karin Karlsson, avelsrådgivare på Växa Sverige. Öhed visade fem grupper av djur, från äldre kor till unga kalvar. På Rabbalshede fick vi gå in i lagården och titta både på kor som stod uppbundna och kor i lösdriften. Det blev många intressanta avelsdiskussioner.

Mer från SRB-stämman på SRB-föreningens webb.  

Växa Sveriges Facebooksida finns två filmer från stämman, kolla gärna in dem.
Här kan du läsa mer om avel

Cirka 170 personer mötte upp på årets SRB-stämma.

Många intresserade besökare i Växa Sveriges monter.

Mycket välarrangerade gårdsbesök på årets SRB-stämma.