Subventionerade kurser för friskare kalvar

Nu kan du passa på att lära dig mer om kalvskötsel och kalvhälsa! Under 2017 och 2018 är Växa Sveriges fokuskurser om kalv subventionerade med 500 kronor per deltagare.

Fokuskurs är ett kurspaket som innehåller en föreläsning, gruppövningar, diskussionsfrågor och hemuppgifter. Kurserna hålls av veterinärer eller andra rådgivare och hålls med fördel på gård.

– Det här är ett bra tillfälle att ta ett extra tag i kalvhälsan i besättningen, säger Ylva Persson, veterinär på Växa Sverige och ansvarig för kalvkurserna.

Målet är att öka kunskapen om kalvar och deras hälsa och målgruppen för kurserna är lantbrukare och anställda på gård.

Här kan du läsa mer om vilka projekt vi har som är delfinansierade av EU:s landsbygdsprogram: Finansierade projekt 

 

Arbetar som:
Expert juverhälsa och antibiotikafrågor

Telefon:
018- 67 41 62