Tioårsjubileum med X-Vik

I år är det tio år sedan VikingGenetics började tillverka och sälja könsbestämd sperma.

Könsbestämd sperma, X-Vik, har revolutionerat möjligheterna i besättningarna och gett lantbrukare över hela världen både praktiska och ekonomiska fördelar. VikingGenetics köpte och installerade de två första sorteringsmaskinerna redan 2006 och startade produktion under en försöksperiod. Metoden testades noggrant innan försäljningen startade. Det blev en framgång, och 2007 hände det, de första danska kvigkalvarna föddes som ett resultat av artificiell insemination med könsbestämd sperma.

X-Vik kommer till marknaden

Under 2007 var X-Vik redo att komma ut på marknaden, och efterfrågan ökade med stormsteg. Initialt var produktionstiden begränsad till tre dagar i veckan, men det var inte tillräckligt. Därför köptes ytterligare fyra maskiner och fler medarbetare anställdes. Nu ägde produktionen rum 24 timmar per dygn, på vardagar. Idag har Viking över elva sorteringsmaskiner bemannade med 20 anställda.

Bättre fertilitet

Under 2010 startade en annan spännande möjlighet för könssortering, nämligen Y-Vik, vilket ger tjurkalvar. Under 2014 gick VikingGenetics över till en ny process som kallas SexedULTRA, som är en metod som minimerar skillnaden i fertilitet mellan könsbestämd och konventionell sperma. 2015 köptes en ny sorteringsmaskin som gjorde att sperma från de mycket unga tjurarna kan utnyttjas på ett bättre sätt.

Två miljoner doser producerade

I januari passerade VikingGenetics två miljoner doser på laboratoriet i Assentoft och den årliga produktionen överstiger 300.000. Och efterfrågan fortsätter att öka. Idag säljer VikingGenetics könsbestämd sperma till Skandinavien samt 50 länder världen över.