Utbrott av coronavirus i Jämtland

När utbrott av en smitta pågår är det extra viktigt att tänka på smittskyddet. Både i det drabbade området och i angränsande.

När utbrott av en smitta pågår är det extra viktigt att tänka på smittskyddet. Både i det drabbade området och i angränsande.

Ett utbrott med coronavirus pågår just nu i Jämtland där djuren har drabbats av blodiga diarréer. Det kommer säkert inom kort att dyka upp på fler platser i landet, och kanske redan har gjort så. 

Coronavirus ger diarré och/eller luftvägsinfektion när vuxna djur drabbas kallas det vinterdysenteri. Coronavirus sprids lätt mellan gårdar genom djurkontakter och genom besökare som är i flera besättningar under samma dag, till exempel via händer, kläder, skor och redskap.

– Var extra uppmärksamma på smittskyddet och om din besättning drabbas, informera gärna kollegor och fältarbetare att smitta finns i området så att alla kan hjälpas åt att tänka extra på smittskyddet, säger Anna Ohlson, veterinär på Växa Sverige.

Coronavirus, liksom RS-virus, brukar dyka upp under vintersäsongen och vi hade några utbrott även förra året.

Här kan du läsa mer om smittskydd!