Välkomna till Växa Sveriges kretsmöten 2017!

Måndag den 13 mars går startskottet för Växa Sveriges kretsmöten. Under tre veckors tid genomförs 33 kretsmöten runt om i Sverige. Du kan hitta datum/tid/plats under Medlem här på webben eller i Kalendern.

Personlig kallelse har redan gått ut till första veckans möten och resten är på väg ut till er. 2017 genomförs inga val på kretsmötena eftersom val sker vartannat år.

Programmet på 2017 års kretsmöten består av att styrelse eller vd redovisar resultatet för verksamheten 2016 och vad som är aktuellt framåt. Lokal information presenteras av områdesansvariga. De lokala kretsråden har utformat resten av programmet för kretsmötet, några kretsar kombinerar kretsmötet med ett gårdsbesök, andra kretsar har valt föredrag med varierande ämnen. Många fina priser kommer att delas ut, 2017 premieras som tidigare 100-tons kor och insatta köttrastjurar för prövning på Gunnarp, nytt för i år är att VikingGenetics insatta mjölkrastjurar och av VikingGenetics till semin inköpta köttrastjurar premieras. Royalty- checkar delas ut för aktuella tjurar.

Kom till kretsmötet och tala om för oss vad du tycker är bra, vad du vill ha mer av och är det något som är mindre bra tala om det så vi kan bli bättre. Möjligheten finns också att skriva en motion i ett för dig angeläget ämne, att få den behandlad på kretsmötet och sedan vidare till styrelse och årsstämma. Motionen ska enligt stadgarna vara hos det lokala kretsrådet senast en vecka innan kretsmötet. Kontaktuppgifter till kretsrådet hittar du på hemsidan.

Här kan du hitta datum/tid/plats till Växa Sveriges kretsmöten 2017. Du kan också hitta kretsmötena i Kalendern.Välkomna!

Arbetar som:
Direktionsassistent, Medlemsansvarig

Telefon:
010-471 04 01

Mobiltelefon:
076-109 08 02