Vall engagerade på Öland

När Svenska Vallföreningen arrangerade sitt sommarmöte på Öland i slutet av juli deltog Växa Sverige som sponsor.

Svenska Vallföreningen arrangerade i år sitt sommarmöte på Öland. Hos Åke Johansson på Lilla Hult var det insådd och etablering av vall som var i fokus. Foto: Lisbeth Karlsson.

Ett femtiotal av föreningens medlemmar gjorde studiebesök på bland annat Ottenby kungsgård hos familjen Wiström och besökte såväl mjölk- som köttproducenter på både norra och södra Öland där frågor om såväl insådd av vall som bevattning, fasta körspår och skördemetoder diskuterades livligt.