Vallprognoserna - temperaturkurvorna rör på sig

Prognosprovtagningen drar igång allt längre norrut i landet. Följ analyserna på www.vallprognos.se.

Nu har värmen kommit! Temperaturkurvorna på www.vallprognos.se pekar i rätt riktning. I södra Sverige har den senaste veckans värme medfört att prognosen för skörd har flyttats bakåt i tiden sedan jag skrev sist, den 10 maj,. Men i norra Sverige har inte den riktiga värmeböljan infunnit sig så där är prognosen i stort sett oförändrad.

Från de allra sydligaste delarna av landet rapporteras att skörden har börjat komma igång och att många legat i startgroparna för att skörda under Kristi himmelsfärdshelgen. Från de sydliga delarna av landet rapporteras också att utvecklingsstadiet skiljer mycket mellan olika vallar både inom gård och mellan gårdar – fältvandringar hjälper till att få en bild av läget och är också ett bra underlag för planering av skördearbetet.

I de södra delarna av landet finns nu flera prognosprover som kan ge underlag för när skörden kan ske – naturligtvis är fältvandringar på gården det som slutgiltigt bestämmer skörd. I måndags (22 maj) klipptes det första prognosprovet i stora delar av mellersta Sverige och resultatet av dessa klippningar hittar ni på www.vallprognos.se. På måndag (29 maj) startar provtagningen i Dalarna och kanske i delar av Gävleborg.

Länk till: www.vallprognos.se

Klippning av vallprognosprov. Foto: Per Axelsson

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86