Vi hjälper dig att utvecklas som företagare

Vill du utvecklas som företagsledare på din gård? Vi kan coacha dig i att vecklas i den rollen genom till exempel rådgivning, erfa-grupper, gårdsråd och LEAN Lantbruk.

Som lantbruksföretagare blir man ofta tvungen att hålla många bollar i luften. Samtidigt som man har en vd:s ansvar för planering och utveckling av den dagliga driften, så jobbar man själv ofta i produktionen. Dessutom har man en styrelses ansvar för att driva strategifrågor så att företaget utvecklas åt rätt håll. 

– Många tycker det är svårt att få tiden att räcka till, konstaterar Hanna Nilsson, företagsrådgivare på Gotland.

Inför branschdagen på Gotland tillfrågades några lantbrukare att tidsregistrera sina dagar och själva plocka ut vilka tidstjuvar de kan hitta i sin vardag. Tidstjuvar som kan tas bort så att mer tid finns att ägna åt den företagsledning som krävs för att driva ett modernt företag. Samtliga gårdar hittade tidstjuvar och de handlade främst om:
• Ordning och reda: verktyg på villovägar m.m.
• Planera vecka/månad: dålig struktur på den egna vardagen gör att saker glöms bort och skjuts framåt om de inte direkt påverkar den dagliga driften. Man springer ofta snabbare än smartare.
• Kommunicera: det krävs bara två för att ett misstag skall uppstå, många känner att de arbetar om varandra.

– Här finns mycket tid att hämta på många gårdar!

För att komma igång att arbeta med de här frågorna finns några olika vägar:
• Gör en tidsstudie på dig själv
• Ta in ”nya” ögon som vågar ifrågasätta
• Diskutera med andra, till exempel i en erfagrupp.
• Gårdsråd – fokus på strategi
• LEAN Lantbruk – minska slöserierna av både tid och insatser

Vad är företagsledning? Definition på företagsledning från Wikipedia:
Företagsledningen leds av en VD och är i allmänhet en grupp av individer på den högsta nivån i organisationen som har det dagliga ansvaret att sköta företaget. Det finns ofta en högre ansvarsnivå, som tillexempel bolagsstyrelse och ägare, men de fokuserar på att hantera de övergripande och strategiska områdena istället för dag-till-dag aktiviteter i verksamheten…. I mindre företag kan vd och ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande.

Kontakta oss när det gäller företagsledning!