Vill ni ha hjälp att testa om er fullfodervagn väger rätt?

I Danmark har man gjort kontrollvägning av fullfodervagnar i fält, och det finns avvikelser där djuren inte utfodras enligt planen. Vi vill nu höra oss för om det finns intresse för att testa hur era fullfodervagnar väger.

På Fodringsdagen i Herning presenterade Rasmus Hauge, SEGES, ett fälttest av fullfodervagnsvågar. Man har testat totalt 38 vagnar över ett viktintervall. 

Avvikelser kan vara dels linjära, det vill säga lika stor avvikelse över hela viktintervallet, eller så kan avvikelsen variera i storlek. Linjär avvikelse påverkar inte djurens mix, korna får de koncentrationer man har för avsikt att ge dem. Men varierande eller tillfälliga avvikelser leder till varierande sammansättning av mixen. Båda felen leder till felaktig foderuppföljning.

Med ett undantag avvek vikterna under fyra procent, vilket får betraktas som mindre avvikelser. Men en vagn avvek 20 procent, och alla utom en vagn hade linjär avvikelse. Linjär avvikelse åtgärdas med kalibrering. Tillfälliga viktavvikelser kan bero på defekta vågceller, dåliga kablar eller att avläsningen påverkas av var i vagnen belastningen placerats.

Nu vill vi stämma hur intresset är för att vi på Växa Sverige ska kunna hjälpa till att kontrollera om era vagnar väger rätt. Prata med din produktionsrådgivare eller maila till Annica Hansson.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 10

Mobiltelefon:
070-833 00 63