Dispens för att skörda eller tilläggsutfodra

Det råder nu extrem torka i stora delar av landet. Många lantbrukare har varit i kontakt med oss och ställer frågor om att få skörda trädor och skyddszoner i förtid.

För skyddszoner gäller att de får skördas tidigast den 1 juli, och betas under hela betesperioden. Trädor får putsas 1 juli, men inte skördas eller betas förrän 16 juli. Har du kompensationsstöd så är det tidigast 1 augusti som gäller för bete och skörd på träda. Trädor som inte är ekologisk fokusareal kan ändras till grödkod 49 fram till den 15 juni och får då betas och skördas när man vill. Tänk på att kompensationsstödet påverkas av en sådan ändring, och se till att du fortfarande har tillräckligt antal grödor i förgröningsstödet.

För att kunna skörda skyddszoner före 1 juli behöver dispens sökas hos Länsstyrelsen i ditt län. Kolla med dem om de tänker dra in stödet vid en dispens. Även vid behov av tillläggsutfodring av djur på bete med särskilda värden behöver dispens sökas hos Länsstyrelsen. Om dina djur betar på allmänna värden eller vall är det ok med tilläggsutfodring. Djuren får då inte ha möjlighet att röra sig mellan betesmark med särskilda värden och den mark de utfodras på. Om du gör förändringar utifrån din SAM-ansökan, tänk på att det är viktigt att ha koll på djurtätheten, förgröning, fokusarealer mm. Ta kontakt med länsstyrelsen eller gå in på jordbruksverkets hemsida för mer information.

jordbruksverket.se

Fyll i, skriv ut och skriv under

Du kan använda denna blankett för att söka om dispens hos Länsstyrelsen

Ansökan skickar du till respektive Länsstyrelses inscanningscentral
- adresserna hittar du i blanketten.