EDF-kongress med fokus på djurvälfärd

EDFs årliga kongress hölls i år i Spanska Santiago de Compestela, där djurvälfärd i mjölkproduktionen fick stort utrymme. Och enligt en enkät i ämnet, visade att Sverige ligger bra till.

Området Galicien bjöd på en fantastisk natur, med ett uppbrutet kuperat landskap med mycket skog och mycket grönt och frodigt.

EDF sommarkongress

Mycket fokus landade i frågor om djurvälfärd

Dr. Jennifer Walker från USA betonade vikten av djurvälfärd i mjölkproduktionen, och påtalade också skillnaden mellan djurvälfärd och djurrätt.

Lloyd Holterman, mjölkbonde från Wisconsin, berättade hur han producerar antibiotika-fri mjölk med mycket god djurvälfärd och höga produktionsresultat.

Vi fick också en presentation av resultat från en enkät gjord på EDF-gårdarna om djurvälfärd. Enkäten visar att vi i Sverige ligger långt fram i dessa frågor redan, och att övriga länder ser ökade krav komma både från samhället, konsumenterna och mejerierna.

EDF - hela Europas mjölkförening

 

Arbetar som:
Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 03 37

Mobiltelefon:
070-606 17 26