Extra viktigt att fortsätta seminera!

Torkan och värmen är en av de största utmaningarna för svensk mjölkproduktion på årtionden. Men för att upprätthålla produktionen framåt behöver vi planera för att vi kommer behöva mjölkkor även kommande år.

Effekter av värmestress

Hög värme i kombination med hög luftfuktighet sätter press på mjölkande kor. Under extremt heta sommardagar kan mjölkproduktionen sjunka med så mycket som 50 procent och fertiliteten försämras. Vissa källor pekar på att bara 10 till 20 procent av semineringarna på brunstiga och värmestressade kor resulterar i dräktighet.

Seminera för att hålla produktionen vid liv

Tänk därför på att de semineringar som görs nu resulterar i en kalv som föds till nästa fodersäsong då vi förutsätter bättre skörd. Eftersom vi får räkna med fler semineringar per dräktighet denna varma sommar är det nu extra viktigt att seminera på alla brunster du ser på de djur som du vill behålla. Var också extra noga med regelbunden uppföljning av dräktighetsresultat, så att du inte står med tomma kor eller riskerar slå ut fel djur.

Så påverkas fertiliteten av värmen