Hög genetisk nivå för VikingRed

Interbull bekräftar en hög genetisk nivå för VikingRed kalvningsegenskaper, där andelen svåra kalvningar är mycket låg.

Den internationella avelsvärderingen Interbull, visar på en utmärkt nivå för röda tjurar från Sverige, Finland och Danmark, jämfört med tjurar från resten av världen.

VikingGenetics tjurar är överlägsna för

  • kalvning - när tjuren är far till kalven
  • kalvning maternell - när tjuren är far till kon
  • avkommebedömda tjurar - födda 2010 eller senare

VikingGenetics tjurar är överlägsna speciellt vad gäller kalvning maternell. Och andelen svåra kalvningar inom VikingRed är mycket låg, ligger endast på 3,3%.

Interbull: Internationell jämförelse, Röda raser - Kalvning
Källa: Interbull 12/2017, International Breeding Values