Justering i avelsindex för simmental

I samband med årets sista nationella avelsvärdering för köttdjur, infördes en ändring för simmental efter önskemål från Svenska Simmentalföreningen.

Årets tredje och sista nationella avelsvärdering för köttdjur av raserna angus, blonde, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental, har nu genomförts.

Fix - födelseindex för simmental

Ändringen innebär att varken tjurar eller kor inom rasen, får tillgodoräkna sig mer än 110 i avelsvärde för det direkta avelsvärdet för lätta kalvningar, Fix, när avelsindex beräknas.

Det betyder att avelsindex för simmentaldjur med höga Fix-värden vid novemberuppdateringen ändrades mer än vid en ordinarie uppdatering. Avelsindex minskar med omkring 0,5 enheter per indexenhet som Fix överskrider 110.

Ändringen infördes för att säkerställa att endast önskvärda avelsdjur får höga avelsindex. En liknande justering görs sedan tidigare för flera andra raser.

Mer om avelsvärdering av köttraser och var du hittar avelsvärden