Kokontrollen för dig med robot

Decembernytt med tips vid provmjölkning, senaste versionen av AMS-link och annat som är på gång.

Kokontrollen för dig med robot-

TipsNy version av AMS-link

Nu finns version 3.05 att ladda ner. Den innehåller buggrättningar och programförbättringar som alla kan ta del av. Om du kör DeLavals DelPro - ladda ner den senaste DelPro Link. Bägge varianterna finns att hämta på Min sida - välj AMS-link och starta.

Logga in på Min sida 

Lely T4C och LDEX

Besättningar som använder KKPC Postmästaren via LDEX behöver ladda ner senaste versionen av KKPC 6.35. I den finns korrekta kommunikationsinställningar för LDEX under Standardinställningar. 

Tomma provkopparPlacering av tomma provkoppar

När provmjölkningen är avslutad och filen från AMS-link är sänd, tar man bort tomma provkoppar i kassetterna för att analysen på Eurofins labb ska gå så smidigt som möjligt.

Placera om så att alla tomma koppar kommer sist i sista kassetten och fyll ut tomrummen med fulla koppar bakifrån. Det ska alltså vara mjölk från första till sista provkoppen. Inget mellanrum mellan robotkor och ev båskor/gropkor.

Sura prover

Sura prover förekommer framförallt på sommaren, mindre vanligt på vintern. För att förebygga sura prover så är det viktigt med blandningen i provburkarna innan de skickas. Vänd på kassetterna flera gånger så konserveringsmedlet blandas ordentligt.

För lite mjölk Mjölkmängd

För lite mjölk i provkopparna gör att analysinstrumentet på Eurofins inte kan köra analys. Optimalt är 25 ml och då når mängden upp till ca halva streckkoden. På Lelyrobotar ökar man mjölkmängden genom att lägga emellan packningar i provtagingslådan. För instruktion kontakta kokontroll@vxa.se. DeLaval justerar lufttrycket.

Analysinstrumentet kräver minst 18 ml mjölk för att kunna analysera provet. Mer än 25 ml ökar risken för att fettet fastnar i locket.

 

Lite statistik

En tredjedel av mjölken är robotmjölkad I Norden produceras en tredjedel av mjölken i robotbesättningar. Sett till antalet kor är det 29 procent av korna som mjölkas med robot och det finns mjölkrobot på nästan var femte mjölkgård i Norden.

Antalet besättningar som har robotmjölkning minskar dock i Sverige och Danmark. Samtidigt fortsätter övriga nordiska länder att investera i robotmjölkning.

Flest robotbesättningar finns i Norge, medan de flesta mjölkningsstationerna finns i Danmark. Danmark har de största robotbesättningarna, med i snitt 2,9 robotar per besättning, följt av Sverige med 1,8 mjölkningsstationer per besättning. Störst andel av mjölken kommer från robotbesättningar i Norge och Island, med 44 respektive 42 procent. 

Detta visar statistik från NMSM, ett nätverk för de nordiska mejerierna, rapporterar Seges i Danmark. 

Källa: Ann Christin Olsson, Tidningen Husdjur, 20170808 

2018-03-20 var andelen besättningar i Kokontroll ca 73% och andelen anslutna kor var ca 79%. Andelen AMS-besättningar anslutna till Kokontroll var 81,4 %. Andelen anslutna AMS-besättningar är alltså större än snittet för samtliga besättningar.

MinGård® – framtidens managementverktyg

Den 10 januari lanserar vi den första versionen av MinGård. Du kommer att kunna rapportera, hämta upp och sammanställa dina besättningsuppgifter i ett och samma verktyg.
Det du idag rapporterar in i Kokontroll, KAP, Härstamningskontroll eller andra system, kommer du att kunna använda i MinGård. Besättningar som använder Postmästaren och AMS-link idag kan använda första versionen av MinGård i mobilen för att titta på djur. På sikt kommer KKPC-Stalljournalen och AMS-link att fasas ut och funktionerna ersättas av MinGård.

MinGård
alt-text

Dräktighet Analys

Hitta snabbt och lätt tomma kor! Testa gärna abonnemanget vid nästa provmjölkning om du inte gjort det tidigare. Abonnemangen är flexibla och dagantalet kan ställas in efter gårdens behov och rutiner. Som grundinställning för abonnemang ligger nu 28 dagar och 60 dagar, istället för tidigare 100 dagar. De 60 dagarna kan ändras till valfritt antal.

Det går även att peka ut individuella djur i en lista, till exempel djur som ska slaktas eller säljas. Prov inför sinläggning kan också väljas. Resultatet visas på webben, i MinGård och Mobila djurtavlan, KKPC Kokontrollen och IndividRAM.

Beställ abonnemang
Abonnemanget lägger du upp själv genom att logga in på Min sida, välj Dräktighet Analys beställ/ändra.

Dräktighet Analys

Har vi din e-post?

Har du bytt e-postadress? Kontrollera att den är rätt på vår hemsida under Mina uppgifter/ Ändra din e-post.

Här kan du ändra din e-postadress

Frågor om registrering, provmjölkning
kokontroll@vxa.se
010-471 09 00
Postadress: Box 814, 391 28 Kalmar

Kundsupport
IT-frågor, webb och AMS-link, KKPC
kundsupport@vxa.se
010-471 06 60,

Kokontrollansvarig
Catrine Nelson
catrine.nelson@vxa.se
010-471 09 23

alt-text