Möjligt skörda trädor

Du får nu skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. På www.jordbruksverket.se kan du följa utvecklingen - ytterligare förändringar kan tillkomma. Så här ser läget ut just nu.

Undantag eller dispens

På grund av den långvariga torkan vill många skörda sina trädor för att undvika brist på foder. Nu kan man skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Detta kommer inte påverka stöden och det blir alltså inga avdrag på stöden.

Flera organisationer, däribland Växa Sverige har arbetat för att detta undantag ska komma. Kontakta din rådgivare för råd hur du ska hantera din fodersituation eller om du vill fråga mer kring undantaget.

Detta är ett generellt undantag. Det innebär att om dessa arealer skördas så behöver det inte anmälas till länsstyrelsen, inga ändringar behöver göras i SAM Internet.

Observera att de arealer som inte är ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområdena inte omfattas av beslutet om undantag. Det går att söka dispens för hos respektive Länsstyrelse.
Mer information och blankett för att söka om dispens hos Länsstyrelsen 

Dessa arealer påverkas av undantaget

  • Träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal
    Du får nu skörda eller använda din mark som bete på arealer som annars inte får användas före 16 juli.
  • Övrig träda
    Du får nu skörda på arealer som annars inte får slås av mellan 1 mars och 30 juni. Innan skörd bör du kontrollera att det inte finns fågelbon i fältet. Om du hittar fågelbon bör du lämna ett skyddsavstånd på cirka 10x10 meter runt boet.

Fortfarande viktigt att följa reglerna för kompensationsstödet och skyddszoner

De regler som gäller kompensationsstödet och skyddszoner påverkas inte av undantaget och är därför fortfarande viktiga att följa. Vi kan inte ge någon generell dispens från reglerna om skörd för dessa arealer. Vi vill dock upplysa om att länsstyrelsen har möjlighet att minska eller ta bort avdrag vid extrema fall, så som vid torka.