Rabatt på rådgivning till torkdrabbade

Tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet kan vi erbjuda 70% rabatt på vår rådgivning till torkdrabbade lantbruksföretag. Vi gör både gårdsbesök och kan ge rådgivning på distans - vi anpassar oss efter dina behov.