Seminera och dräktighetsundersök

Säkra din djurförsörjning genom att vara extra noga med att seminera och dräktighetsundersöka i mjölkbesättningen vinter. Dräktighetsundersök dikorna i höst för att inte övervintra tomma kor.

– Under slutet av sommaren och början på hösten har vi upptäckt att det är  fler tomma kor än normalt när vi är ute och dräktighetsundersöker, säger Birgitta Sjödin, avdelningschef Fält på Växa Sverige.

Sommarens värme påverkar fruktsamheten, även efter den akuta fasen. Det gäller både för mjölk- och dikobesättningen. Har du dikor är det viktigt att undersöka dina kor och få konstaterat att vilka som är dräktiga när du skall stalla in och börja använda ditt lagrade foder. För mjölkkorna är det viktigt att få koll på dräktighetsläget för att undvika onödigt långa kalvningsintervall, få en jämn kalvningsfördelning och säkra behovet av rekryteringsdjur.

 Vi dräktighets undersöker på flera vis:

  • Manuell dräktighetsundersökning från cirka 6 veckor
  • Ultraljudsundersökning från 30 dagar
  • Via kokontrollen med mjölkprov från 28 dagar

Tänk på att gärna upprepa en mycket tidig positiv undersökning om du ser minsta tecken på brunstbeteende.