Stort engagemang på SRB-möte

SRB-föreningen fyller 90 år i år. Det uppmärksammades med en hedersgäst och flera intressanta programpunkter, när föreningen anordnade sitt årliga vårmöte på Örnsro i Skara 7 mars.

Evenemanget samlade mellan 50 och 60 deltagare, främst uppfödare. Utöver en uppskattad tjurvisning var det ett flertal presentationer som lockade till stort engagemang.

SRB-möte den 7 mars i Örnsro

En tillbakablick över SRB-rasen

John Cochrane från Ayr i Skottland var inbjuden för att tala om Ayrshirerasens utveckling och begynnelsen för SRB-rasen. En spännande historia som sträckte sig från 1700-talet och fram till nutid. Ett stort antal Ayrshire kor exporterades till andra länder, främst i slutet av 1800-talet. Många av korna hamnade i Finland, men över 2000 kor exporterade till Sverige.

John berättade även om utmaningar för rasen. Under en period ansågs Holsteinkalvar vara värda mer. De var också mer populära bland ungdomar i Skottland. SRB-föreningen tackade John med att tilldela honom en hedersbetygelse för sin insats för rasen.

Avelsmålet visar vägen framåt

Vilken typ av SRB-ko man önskar sig framöver diskuterades flitigt. Det var i samband med att Emma Carlén från Växa Sverige informerade om det nordiska avelsmålet NTM, och den pågående revideringen. Förutsättningarna i de nya ekonomiska beräkningarna gicks igenom. Det handlar både om framtida mjölk- och köttpriser samt produktionsförhållanden, som rekryteringsprocent och andel könssorterad- och köttrassperma. Hur detta kommer se ut om 10 år påverkar vilket ekonomiskt värde olika egenskaper får i NTM.

Frågorna var många och engagemanget i avelsfrågor stort. SRB-föreningen har liksom övriga rasföreningar, en aktiv roll i processen. De har vid flera tillfällen fått kommentera arbetet och komma med förlag på hur avelsmålet ska utformas. I november 2018 ska det nya avelsmålet tas i bruk.

Framgångar på exporten

Sara Wiklert-Pettersson, försäljningschef på VikingGenetics, berättade om den nya produktionsstrukturen hos företaget. Idag är det framförallt mycket färre tjurar, cirka 600 istället för tidigare 3000, till följd av genomisk selektion.

VikingGenetics export har ökat. Och särskilt till vissa länder, som Storbritannien, USA och Australien. SRB-rasen är populär att använda för korsning utomlands, där inavelsgraden hos Holsteinrasen är ett problem. Försäljningen av könssorterade doser ökar också. Det är viktigt med ett bra framtida utbud.

Exempel på intressant forskning på gång inom företaget togs också upp - bland annat hur foderintag kan komma att mätas i stor skala i framtiden. Sara belyste vikten av att producera bra tjurkalvar i Sverige. Förhoppningen är att andelen tjurkalvar som köps in från Sverige, kan öka med ökad embryoverksamhet och fler genomiska tester av hondjur. Effektivt avelsarbete på besättningsnivå har betydelse.