Svensk Kooperation träffar Stefan Löfven

I går träffade vår vd Dorit Greve statsminister Stefan Löfven. Det är viktigt att den kooperativa företagsformen inte glöms bort i politiken.

VD nätverket i Svensk Kooperation träffar Stefan Löfven

Det var genom vd-nätverket i Svensk Kooperation som vd:arna för Växa Sverige, LRF, Lantmännen och Arla igår träffade statsminister Stefan Löfven. Ämnet för mötet på en timme var att lyfta kooperativa verksamhetens särskilda fördelar och nytta i det moderna samhället. Och be politikerna komma ihåg att ha med kooperationen i tankarna när det beslutas om nya regler i Sverige och EU, oavsett om det är skattelagstiftning eller andra delar.

– Det är viktigt att det faktiskt också kan fungera i ett kooperativt företag, säger Dorit Greve.

Dessutom lyftes flera frågor som berör de primära livsmedelsproducenterna. Ett viktigt tillfälle till dialog mellan politiker och lantbrukskooperationen.