Trendbrott för celltalet

I årets redogörelse för husdjursorganisationens djurhälsovård kan ett tydligt trendbrott ses när det gäller juverhälsan. Tankmjölkcelltalet har legat relativt oförändrat i några år, men nu kan en tydlig sänkning ses.

Den stora förändringen är att tankcelltalet har sjunkit för de besättningar som har haft högst celltal – från att ha legat runt 360 000 celler/ml till att nu ligga på cirka 340 000 celler/ml. Denna sänkning ses även i ett minskat medelcelltal för alla besättningar från ca 250 000 celler/ml till 240 000 celler.

Vi jobbar energiskt vidare mot målet att nå ett nationellt medeltankmjölkscelltal på 150 000 celler/ml år 2020! 

Mer om hälsa och fruktsamhet hos våra mjölkkor och vad som gjorts i våra bekämpningsprogram och rådgivningstjänster finns att läsa i årsredogörelsen.

Här hittar du Redogörelse för husdjursorganisationens Djurhälsovård 2016/2017

Arbetar som:
Epidemiolog, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 56

Mobiltelefon:
070-2502346