Djurhälsokonferens på Växadagarna

Parasiter är ett ämne vi behöver lära oss mer om i Sverige. I takt med klimatförändringarna kan dessutom en del parasiter breda ut sig mer framöver.

Under Växadagarnas djurhälsokonferens tema Parasiter, är första programpunkten en allmän beskrivning av parasiter och hur man arbetar med diagnostik. I ”Använd betestillväxten till nötkreaturen – inte till parasiterna”, kommer vi in på de ekonomiska konsekvenserna av parasiter. I passet om Kryptosporidier får vi veta mer om smittspridning och effekter. Diana Williams, professor University of Liverpool, berättar om leverflundra, och hur vi kan förbereda oss för det i Sverige. Detta och mycket mer tas upp på djurhälsospåret på Växadagarna.

Du som vill veta mer, men inte har möjlighet att vara med denna gång, kommer att kunna ta del av delar av presentationerna från och med mitten av februari.

Tema parasiter på Växadagarna i Jönköping