Avla för kor som kan spara foderkostnader

I samband med NAVs avelsvärdering i augusti 2019 publicerades för första gången nordiska avelsvärden relaterade till fodereffektivitet. Ett nytt delindex ”Sparat foder” lanserades, vilket i framtiden kommer inkludera två avelsvärden, ”Underhållsbehov” och ”Metabolisk effektivitet”.

Avelsvärdet för Underhållsbehov baseras på uppgifter om kornas levande vikt samt korrelerade exteriöregenskaper. Ett högt avelsvärde för Underhållsbehov är positivt och innebär mer sparat foder genom lägre underhållsbehov. Än så länge innehåller indexet Sparat foder endast avelsvärdet för Underhållsbehov då utvecklingsarbete återstår för att ta fram avelsvärdet för Metabolisk effektivitet.

Här hittar du de nya avelsvärdena

Delindexet för Sparat foder ingår ännu inte i NTM men avelsvärdena för Sparat foder och Underhållsbehov publiceras för tjurar på NAVET – NAVs publicering av tjuravelsvärden. Till en början så finns endast avelsvärden för avkommeprövade tjurar redovisade då arbete med de genomiska avelsvärdena fortfarande pågår. Enligt plan kommer genomiska avelsvärden samt nationell publicering av de nya avelsvärdena för både tjurar och kor ske under hösten.

Fortsatt arbete i höst för avelsvärdet Metabolisk effektivitet

Under hösten fortsätter även utvecklingsarbetet med att ta fram avelsvärden för Metabolisk effektivitet som visar på genetisk förmåga för att spara foder genom bättre foderutnyttjande. Detta avelsvärde förväntas inkluderas i delindexet för Sparat foder under vintern 2019/2020.

Avla för lägre foderkostnader

NAV kommer i höst även beräkna ekonomiska värdet samt effekten av att inkludera Sparat foder i NTM. Därefter är det upp till nordiska mjölkföretagarna att besluta om det ska införas i avelsmålet. Redan från och med augusti innebär dock delindexet för Sparat foder en möjlighet för mjölkföretagare att avla för kor som kan spara foderkostnader.

Läs mer om Sparat foder.