Ingen framtid utan svenskt lantbruk

Så lät slutorden på Växadagarna, från publiken och Kristina Yngwe. Kristina visade på svensk mjölk- och köttproduktions betydelse genom att prata om hållbarhet, kretslopp och miljö, och hur hon menar att svenskt lantbruk ligger i framkant.

Kristina Yngwe

Lisa Ehde, från LRF Mjölk hade i sitt pass berättat om mervärdena i svensk mjölkproduktion, och hur vi i branschen med fakta kan möta upp i debatten om klimat och djurvälfärd.

Praktiska exempel inom avel inspirerade

De tre praktiskt inriktade passen om avel visade på möjligheterna med genomisk test och seminering med köttras och hur köttsemin minskar kvigöverskottet. Elisabeth Ögren hade tillsammans med Isabelle Hultdin en uppskattad presentation där Elisabeth berättade öppet om de utmaningar de haft på gården och hur de med egen energi och rådgivares stöd lyckats hantera svårigheterna.  

Harald VoldenFramtiden är digital

Harald Volden från Mimiro inledde onsdagen med att berätta om hur digitaliseringen påverkar oss alla, oavsett om vi vill eller inte. Kajsa Öhman från Lantmännen berättade sen om sina satsningar i LM2. Armina Avanes från Växa redogjorde för bakgrunden till Växas satsning på MinGård®, hur det nya systemet är utvecklat med användare och att även fortsatt utveckling sker med användare. 


Vi fortsätter nästa vecka i Jönköping

Totalt nära 40 programpunkter avverkades på två dagar. Tisdagen innehöll både analys av lönsamhet i mjölk- och köttproduktion, paneldebatt om lönsamheten och råd för ökad styrning och lönsamhet i mjölk- och köttproduktion. En gedigen inledning kring prisanalyser, internationell utblickar och presentation av Norrmejeriers nuläge och tankar kring framtida utveckling lyfte temat för dagarna ”Lönsamhet och konkurrenskraft på en global marknad”. Diskussionerna under dagen fortsatte på tisdagkvällens mingel och middag.  

Två fullspäckade dagar är slut och på tisdag och onsdag nästa vecka genomförs samma program på Växadagarna på Elmia i Jönköping – hoppas vi ses där! 

Jessica, Jenny och Angelica - Växa Sverige

Jessica, Jenny och Angelica.