Ny metod för verifiering av härstamning

Under vintern 2019/20 kommer även köttraserna kunna dra nytta av den genomiska metodiken. Det gör härstamningsverifieringen mer träffsäker och det till lägre kostnad.

- Säkrare och billigare

DNA-tekniken utvecklas ständigt och sedan länge används genomisk analys för att analysera den genetiska förmågan hos SRB, holstein och jersey. Vid analysen görs både en genomisk avelsvärdering och härstamningsverifiering. Under vintern 2019/20 kommer vi att använda den genomiska metodiken även för köttraserna.

En ny beställningsrutin för genomiska analyser lanseras snart i MinGård. Den ersätter nuvarande beställningsrutin som idag finns på vxa.se - Min sida.  

Fördelar med den genomiska metodiken

  • Möjligt att söka härstamning bland testade individer.
  • Drygt halva priset för den nya metoden.
  • Analysen kan göras på hår-, blod- och vävnadsprov.

Att tänka på

Initialt behöver man göra genomisk analys även för föräldradjuren. Om detta inte är möjligt får man härstamningsverifiera sådana individer med DNA-analys, och sedan även göra en genomisk analys för framtida bruk. Det blir allt viktigare att spara hårprov på kor och tjurar som ska slaktas/säljas!  

 

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620