Sinläggning och sintid - hur gör du?

Hur sinlägger och sintidsbehandlar du dina kor? Behöver du mer information om hur man lyckas med att få friskare kor på bästa sätt?

Goda rutiner är viktiga

Det finns kunskap och rekommendationer om hur sinläggning och sintidsbehandling bör gå till, men vi vet inte i vilken utsträckning dessa tillämpas. Därför behöver vi ta reda på hur det fungerar hos dig som är mjölkproducent och vad som rekommenderas av veterinärer.

Din erfarenhet är värdefull

Nu kan du hjälpa oss att ta reda på vilka rutiner som används för sinläggning, sintidsbehandling och sinperiod av/för mjölkkor på svenska mjölkgårdar. Enkäten är anonym och tar cirka 10-20 minuter att genomföra.

Du kan skicka dina svar fram till och med 25/11 2019.

Resultaten kommer att spridas till alla husdjursföreningar. Vi hoppas att resultaten ska ge svar på om det finns behov av mer information och hur du önskar få den. Därför är vi mycket tacksamma om du vill delta i enkäten. En liknande enkät kommer också att skickas ut till veterinärer.

Frågor?

Enkäten är ett samarbetsprojekt mellan Växa Sverige och Statens veterinärmedicinska anstalt. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta projektledare Karin Persson Waller, SVA:
E-post: karin.persson-waller@sva.se
Telefon: 018-67 46 72