Slaktresultat för olika raser

Nu finns Slaktresultat från KAP och Kokontroll i ny upplaga. Här hittar du även resultat från 2018 års slakt.

Slaktresultat 2004-2018

Skriften innehåller medelresultat för olika slaktkategorier och raser för slaktvikt, klass, fett och slaktkroppstillväxt. Förutom renrasiga mjölk- och köttraser finns även resultat för korsningar. De är indelade i om härstamningen innehåller i huvudsak tung- eller lätt köttras.

På denna sida finns skriften finns att ladda ned

Slaktresultat 2004-2018.jpg