Byt till föreningssiffra 5

Många behöver byta föreningsnummer i Typfoder, för att kunna fortsätta använda programmet efter den 10 februari.

Den 8-10 februari kommer det att vara stängt för synkronisering mot NorFor.

Synkronisera Typfoder mot NorFor före den 8:e!

Om din besättning tillhör föreningsnummer 6, 8, 9, 14 eller 37 är detta extra viktigt. Öppna inte Besättningens fodermedelstabell eller Foderblandningar efter synkroniseringen. Vänta sedan till måndag och följ instruktionerna nedan.

Måndag 11 februari - gör så här

För besättningar som tillhört föreningsnummer 1, 5 eller 13  
Gör en ny synkronisering. Sen kan du jobba vidare som vanligt.

För besättningar som tillhört föreningsnummer 6, 8, 9, 14 eller 37
Följ beskrivningen nedan innan du gör foderändringar i besättningen:

 1. Synkronisera besättningen som ska nummerändras och låt den gamla föreningssiffran ligga kvar!
  Vid synkroniseringen kommer besättningarna att tömmas på foder i Besättningens fodermedelstabell.  2. När synkroniseringen är klar:
  - Klicka på knappen Ändra i Besättningsval i Typfoder
  - Byt föreningsnummer till 5 om besättningen tidigare har haft 6, 8, 9, 14 eller 37. 3. Synkronisera den ändrade besättningen med sitt nya föreningsnummer.
  - Besättningen ska ligga på den vänstra sidan i synkroniseringsrutan som vanligt.
  - Efter synkroniseringen är foder tillbaka i Besättningens fodermedelstabell.

 4. Starta om Typfoder efter synkroniseringarna.

 5. Klart!  

 

 

Har du frågor?

Kontakta Kundsupport:  010–471 06 60

Mejla oss kundsupport@vxa.se