Efter stängningen 8-10 februari

I samband med nummerändringen, kan du behöva byta föreningssiffra i ditt PC-program för att dataöverföringen ska fungera.

Byt till föreningssiffra 5 i ditt program

Om du inte har 5 som föreningsiffra i ditt PC-program, behöver du göra en uppdatering. Här nedan hittar du länkar till vilka program och hur du går tillväga.

Kokontrollen på PC 

Så byter du föreningssiffra i programmet

AMS-link

Så byter du föreningssiffra i programmet 

IndividRAM

Så byter du föreningssiffra i programmet

Typfoder

Så byter du föreningssiffra i programmet

Bakgrund

För att förenkla all form av registerhantering genomför vi en stor nummerändring. Då Växa Sverige fusionerades från att ha varit ett antal olika föreningar, följde också antalet föreningssiffror med. Föreningssiffran är ett identitetsnummer i våra register. Och efter den här ändringen får hela Växa Sverige samma föreningssiffra: 5.