Stor förbättringspotential

Nu är redogörelsen för husdjursorganisationernas djurhälsovård för kontrollåret 2017–2018 äntligen ute, fullspäckad med all statistik man kan önska sig gällande hälsoläget hos våra svenska mjölkkor!

Något som har förtydligats i årets redogörelse är besättningsvariationen i de olika måtten som presenteras vilket tydliggör vilka områden det finns störst förbättringspotential inom. Man får också en god inblick i hur de olika måtten förändras över tid.

För att sedan förbättra hälsoläget i en besättning kan man behöva ta hjälp av rådgivning och i årsredogörelsen presenteras de rådgivningsverktyg och kursmaterial som finns att tillgå inom respektive område, allt från kalvhälsa till klövvård.

Detta och mycket mer finns att läsa om i årsredogörelsen