Uppdaterade Interbeef avelsvärden

Interbeef avelsvärden finns nu även för Angus och Hereford.

Nu finns nya officiella Interbeef avelsvärden publicerade på nordisk skala för raserna Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental.

Nytt med denna uppdatering är att internationella avelsvärden för korrigerad avvänjningsvikt, AWW, också publiceras för Angus och Hereford. För de övriga raserna publiceras även avelsvärden för födelsevikt, BWT, och kalvningsförmåga, CAE.

Mer om det nordiska samarbetet i Interbeef hittar du på  NAVs webbplats. Där kan du också titta på topplistor med Interbeef avelsvärden.

Interbeef publicering